آموزش HTML(قسمت چهارم): عناصر HTML

(نحوه نمایش عنصر html)(برچسب پاراگراف و عنوان در html)(نحوه ساخت عناصر html)

آموزش HTML قسمت چهارم(عناصر HTML): در قسمت سوم (مثال های اساسی HTML) مثال های مهم پایه برای ساخت عناوین، پاراگراف، درج پیوند یا لینک و درج تصاویر را آموختیم.

عنـاصر HTML چیست؟ یک عنصر اچ تی ام ال چگونه نوشته می شود؟

عناصر html ، برچسب پاراگراف و عنوان در html
عناصر html ، برچسب پاراگراف و عنوان در html

یک عنصر HTML با یک تگ شروع و با یک تگ پایان می یابد. همچنین بین تگ شروع و پایان محتوا قرار میگیرد.   نمونه هایی از برخی عناصر HTML:

<h1>اولین عنوان من</h1>
<p>این اولین پاراگراف من است.</p>
توجه: برخی از عناصر HTML فاقد محتوا هستند (مانند عنصر < br >). به این عناصر، عناصر خالی می گویند. عناصر خالی برچسب پایانی ندارند!

عناصر تو در تو HTML:

عناصر HTML را می توان تو در تو قرار داد (به این معنی که عناصر می توانند عناصر دیگری را نیز در بر گیرند).

تمام اسناد HTML از عناصر HTM تو در تو تشکیل شده اند.

مثال زیر شامل چهار عنصر HTML است (< html >، < body > < h1 > و < p >):

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>این اولین عنوان من است.</h1>
<p>این اولین پاراگراف من است.</p>

</body>
</html>

پیش نمایش آنلاین

توضیحات مثال بالا:

(نحوه ساخت و نمایش عنصر html)(برچسب پاراگراف و عنوان در html)(نحوه ساخت عناصر html)

عنصر < html > عنصر ریشه است و کل سند HTML را تعریف می کند.

دارای یک تگ شروع < html > و یک تگ پایان است.

سپس در داخل عنصر یک عنصر < body > وجود دارد:

<body>

<h1>این اولین عنوان من است.</h1>
<p>این اولین پاراگراف من است.</p>

</body>

عنصر < body > بدنه سند را تعریف می کند.

دارای یک تگ شروع < body > و یک تگ پایان است.

سپس در داخل عنصر < body > دو عنصر دیگر وجود دارد: < h1 > و < p >:

<h1>این اولین عنوان من است.</h1>
<p>این اولین پاراگراف من است.</p>

عنصر < h1 > یک عنوان را تعریف می کند.

دارای یک تگ شروع < h1 > و یک تگ پایان است:

<h1>این اولین عنوان من است.</h1>

عنصر < p > یک پاراگراف را تعریف می کند.

دارای یک تگ شروع < p > و یک تگ پایان < /p > است:

<p>این اولین پاراگراف من است.</p>

کاربرد برچسب پایان HTML :

هرگز برچسب پایان را نادیده نگیرید، زیرا کل سند html بهم میریزد.

البته در برخی از عناصر HTML به درستی نمایش داده می شوند، حتی اگر تگ پایان را فراموش کنید:

<html>
<body>

<p>این اولین پاراگراف من است.
<p>این دومین پاراگراف من است.

</body>
</html>

پیش نمایش آنلاین

با این حال، هرگز به این اعتماد نکنید! اگر تگ پایان را فراموش کنید ممکن است نتایج و خطاهای غیرمنتظره ای رخ دهد!

(نحوه ساخت و نمایش عنصر html)(برچسب پاراگراف و عنوان در html)

عناصر HTML خالی:

عناصر HTML بدون محتوا عناصر خالی نامیده می شوند.

برچسب < br > یک شکست خط را تعریف می کند و یک عنصر خالی بدون برچسب بسته است:

<p>این یک پاراگراف <br> با خط شکسته است.</p>

پیش نمایش آنلاین

آیا HTML به حروف کوچک و بزرگ حساس است؟

خیر، HTML به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست.

برچسب های HTML به حروف بزرگ و کوچک حساس نیستند: < P > به معنای < p > است.

استاندارد HTML نیازی به برچسب‌های حروف کوچک ندارد، اما W3C حروف کوچک را در HTML توصیه می‌کند و برای انواع سند سخت‌تر مانند XHTML، حروف کوچک را می‌خواهد.

نکته: در تیگو وب ما همیشه از برچسب های کوچک استفاده می کنیم.

مرجع برچسب های HTML :

مرجع برچسب W3Schools حاوی اطلاعات اضافی در مورد این برچسب ها و ویژگی های آنها است.
منبع: W3 School (نحوه ساخت و نمایش عنصر html)(برچسب پاراگراف و عنوان در html)(نحوه ساخت عناصر html)
جعبه دانلود
لطفا حتما ذکر شود.
در صورت نیاز از رمز بالا استفاده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.